PORTFOLIO追加

YABUSHITA CO., LTD. / VPのアニメーション制作を担当しました。